mandag 24. oktober 2011

Fru Blom og andre idiom

I Noreg har vi tradisjon for å opptre i samsvar med ei usynleg lov som truleg krev at skal audmjuke og ikkje stikke oss fram. Aksel Sandemose kalte det Jantelova. Skryt nokon av maten vi har sett fram på bordet, er det god skikk og bruk å leggje vekt på at det var no ikkje så rare greiene. Iblant kan ein oppleve konsertarrangørar stå på scena etter ein konsert der dei "...berre vil overrekkje denne blomsterkvasten..." Eksempla er mange. Underdrivinga har god grobotn i norsk veremåte. Dei meir fornemme av oss slengjer kanskje ein liten "... fru Blom" som ei ekstra kokettering på slutten av setninga si. Kven var no eigentleg denne "fru Blom?" Dette spørsmålet førde meg til denne artige bloggen som er velskreven og interessant. Eg vel difor å dedikere dagens innlegg på min eigen blogg til Per-Erik Skramstad. Her finn du svaret på mange finurlege og interessante spørsmål. Eg har vald ut nokre av mine favorittar. Har du ei ledig kveldsstund kan eg tilrå eit lite dykk.

Å kokettere har forresten med hanar (Cocks) å gjere - å briske seg som ein hane. Så er det sagt.

Fru Blom er eit uttrykk som kjem frå Alex Brinchmanns lystspel «Karusell» (1940).

Og har du lurt på kva uttrykket I grevens tid stammar frå. Les og bli klok.

Er du musikkinteressert og oppteken av språket er kanskje Runkehorn av interesse?

I same snuen kan det kanskje vera på sin plass å slå fast kva eit idiom er? Eg kjem seinare med lekkjer til andre stadar om språk og uttrykk på nettet, idag var det Per-Erik Skramstad eg ville peike på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar