mandag 31. oktober 2011

Ugler i mosen

Det danske uttrykket "Ugler i mosen" - eller "Something is rotten in the state of Denmark" som Marcellus seier til Horatio - tyder at der er indikasjonar på at noko ikkje er slik det skal være. Det står for ein mistanke om at noko er gale. At skjulte fårar trugar i nærleiken. Uttrykket er enkelt å forstå sjølv om ein må vri det litt for at det skal passe med originalen.

Først av alt må ein skjøne at det danske "mose" er ei myr eller eit myrområde. Det er altså noko som lurer i myra. Men ugler var opphavleg ulvar, det var ulvar som lurte i myra. Ulver i mosen. Der er vel knapt ein einaste ulv igjen i vill tilstand på den danske hede, men slik var det nå eingong. Ei liknande vriding frå ulv til ugle, har ein sannsynlegvis i ordet "uglesett" som ein gong har vore "ulvesett". (å ha blitt sett på med ulvens vonde auga) Ulven har nok aldri vore den store kjæledeggen i nordisk fauna. Her er eit døme på bruken.

Forvansking av ord og uttrykk som vandrar over landegrensene, ei slags "lost in translation", har sitt eige uttrykk. Ein kallar det "falsk etymologi" eller "folkeetymologi". Eg kjem sikkert attende med fleire slike døme seinare.

1 kommentar: