lørdag 12. november 2011

10 4 (ten-four)

Vi flyttar oss nokre hundreår fram i tid, men held oss til kommunikasjon som har med ordrar, beskjedar og kvitteringsmeldingar å gjere. Du har kanskje sett ein amerikansk serie frå politimiljøet og høyrt uttrykket "ten-four"? Eller "Roger that" ("Roger and out")

Bortsett frå at vi er litt på sidelina frå å diskutere norske ord og uttrykk, er det ganske interessant og spanande å skjøne kva som blir sagt, antan det no er på norsk eller engelsk? For kven er denne "roger"? Innan engelsk slang kan det jo være namnet på det mannlege kjønnsorgan, men i dette tilfelle er svaret eit anna.

Har du høyrt om det militære fonetiske alfabetet? Konstruert i 1941 i USA for å unngå misforståingar innan radiokommunikasjon. Kvar bokstav i alfabetet fekk sitt karakteristiske ord knytta til seg. Du har sikkert høyrt folk rope noko slikt som "Charlie Alfa" inn i mikrofonen, som står for "CA". Eller "Uncle Sugar" som skulle stå for "US". Roger er altså bokstaven "r" og skulle bety "recieved" (motteke). "Roger that" står for "det er motteke" og "roger and out" står for "motteke og sendinga avslutta".

"10 4" er litt i same lei, idet 10 står for J (tiande bokstaven) og 4 for D. "JD" står for "Job Done" og betyr at den aktuelle ordren er iverksett og oppdraget er fullført.

Vi har eit slikt fonetisk alfabet i bruk i Noreg også, nemleg det såkalla "NATO phonetic alphabet". Alfa (Alpha), Bravo, Charlie, Delta, Echo og Foxtrot er dei første bokstavane i dette alfabetet.

1 kommentar:

  1. Etter 4 år i millitæret der navnet mitt er Roger, var det morsomt å oppleve følgende situasjon : jeg kjører da ambulanse bakerst i en FN konvoi i en engelsk transport tropp og hører såvidt noen på sambandet som sa ordet "Roger", dvs det var alt jeg fikk med meg og som den pliktoppfyllende soldat jeg var (er) så hiver jeg meg over sambandet og sier "Yes, this is Roger, over"... Og får til svar "shut up Roger, pay attention, Roger-out".. Og litt etter litt så lærte jeg at "Roger-that" er jo ikke meld til meg, men en bekreftelse fra en person som gir tilbakemelding på at meldingen ble forstått :))

    SvarSlett