torsdag 10. november 2011

Gamalt nytt

Nokre uttrykk inneheld tilsynelatande sjølvmotseiande ord. Gamalt nytt er eitt av dei. På engelsk heiter slike tilsynelatande paradoksale utsegner oxymorons, etter to gamle greske ord. Oxys = skarp og moros = sløv (jmf. moron = engelsk for idiot, toskete). Innimellom passar det som hand i hanske å bruke eit slikt motsetnadsfyllt utsagn. Ein skulle tru at slike var ytterst sjeldne, men dei lever her og der i språket vårt. Her er nokre døme : levande døde, nye klassikarar, pianoforte, ekstraordinære, minusvekst, "virtual reality", konstant variabel, kontrollert kaos, åleine i mengda, uregelmessig mønster, bittersøt og den medisinske termen "idiot savant". Paradoksalt nok ser det ikkje ut til at vi har termen oxymoron på norsk. Så sjølvmotseiing, paradoks eller kontradiksjon er visst det næraste vi kjem.

Du må gjerne leggje inn dine beste oxymorons på bloggen min.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar