fredag 4. november 2011

Orkidé - og andre skjellsord

Ein diplomat skal visstnok vere ein som kan fornærme deg utan at du er klar over det. For oss andre kan det vera lurt å ha nokre (tr-)uskuldige ord i bakhand om vi skulle trenge eit ukvemsord i ny og ne. Kranglar du med kjæresten, kan du til dømes kalla han eller henne ein orkidé. Ordet skal visstnok stamma frå gresk og tyda testikkel. Eg har også lese at namnet på frukta avocado stammar frå eit indiansk ord for det same, ein testikkel. Forma på og innhaldet i denne frukta må vel seiast å ha eit visst slikt preg.

På nettet finn vi Orkidé Massasje i Fredrikstad og noko som kan tolkast som ein skikkeleg guteklubb i Kristiansund (Orkidé - Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre). Vi får nøyast med å tenkje på orkidéen som ein vakker blomst og ikkje legge for mykje vekt på dei klumpete og knolliknande røtene, som helst ikkje skal vise uansett.

Ønskjer du å slå på stortromma, utan at det blir reagert i altfor dramatiske vendingar kan du ha ordet porselen i sekken med skjellsord. Det stammar fra det gamle italienske ordet "porcellana" som var namnet på huset til sneglar i kauri-familien. (kauri/cowry/cowrie = sjøsneglar, som også blir kalla porselenssneglar) Desse skjela var mykje brukte til både smykker og pengar, og fekk sannsynlegvis namnet sitt frå likskapen med kjønnsorgana til ei purke. Nåja, ein skal helst vite kva ein kallar folk...

Byen Porsgrunn er kjend for sin porselensfabrikk. Men "pors" i Porsgrunn kjem frå planta pors, som fins i området. Så "Porsgrunn porselen" har pussig nok pors i to ulike tydingar. Og eg som trudde det heitte "porselen" fordi det vart laga i Porsgrunn. Så feil kan ein ta. På engelsk vert mykje ordet "china" brukt om porselen, og det gjev ein god peikepinn på kvar produktet opprinneleg kom frå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar