torsdag 10. november 2011

Å kjenne sine pappenheimarar

Det snodige ordet "pappenheimar" skriv seg frå ikkje noko mindre enn Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim (1594 – 1632) krigsherre i trettiårskrigen. Soldatane hans vart kalla pappenheimarar. Og han var altså greve av Pappenheim, ein småby i Bayern. Setninga "Daran erkenne ich meine Pappenheimer" finn ein i skodespelet Wallensteins Tod av Friedrich Schiller.

Uttrykket liknar på "å kjenne lusa på gangen" og "ikkje kjøpe katta i sekken". Ting kan seiast på mange måtar. Vil du ha eit rikt og variert språk, gjeld det å ha øyrer og augo opne, og sikre deg eitt breitt arsenal av ord og seiemåtar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar