torsdag 10. november 2011

Hipp som happ

Det kan like gjerne vera hipp som happ, seiest det. Det eine er like godt som det andre. Utsegna stammar frå tida med hestetransport. Vi kjenner alle ordet "hypp" som skal vere noko tilsvarande som "D" på eit automatgir. At kuskane hadde "hipp" og "happ" i tillegg er kanskje mindre kjent. Som skulle bety venstre og høgre, utan at eg er heilt sikker på kva for ord som tyder kva retning. For å stoppe doninga, hadde hestekarane i mitt nærområde "ptrrooo" å verktykassa. Noko min bestefar prøvde seg med utan hell, første gongen kan skulle køyre traktor.

Eg har sett og høyrt "hips om haps", men det er "hipp som happ" som er rett. Sannsynlegvis vil dette uttrykket forsvinne ut av språket etterkvart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar