onsdag 9. november 2011

Olja lyn

Olja lyn forstår vi på eit blunk. Det store spørsmålet er vel korleis ein skal olje det, og kven som tek på seg oppgåva. Uttrykket høyrer vel inn under omgrepet pleonasme. Eller smør på flesk, for å seie det på godt norsk. Og det er vel det beste, å bruke godt norsk. For vi er vel norske nordmenn frå Noreg?

Ifølge veldig usikre kjelder (ikkepedia) skal det ikkje vera tale om værfenomenet lyn, men lyntog. Som har fått seg litt olje. Og det er jo mykje lettare å utføre, sjølv om farten er noko tregare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar